نقص امنیتی فیس تایم

رفع نقص امنیتی فیس تایم با انتشار آپدیت iOS 12.1.4

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+